ห้างหุ้นส่วนนันท์มนัส จำกัด สมทบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

เเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ห้างหุ้นส่วนนันท์มนัส จำกัด จังหวัดตาก ได้มีเมตตาจิตร่วมสมทบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณแพ็ค ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมายัง ณ โอกาสนี้ ขอบคุณครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก