ปรับภูมิทัศน์ในการจัดทำที่จอดรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ และหินลูกรัง จำนวน 2 แถว จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง เพื่อในการปรับภูมิทัศน์ในการจัดทำที่จอดรถจักรยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก