ต้อนรับการศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้ามาศึกษาดูงานในด้านหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดห้องเรียน พร้อมทั้งให้การต้อนรับนางสาวอารีรัตน์ อินธิยาซึ่งย้ายเข้ามา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ หอประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก