คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564

เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก การตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอแม่สอด

กดที่นี่ เพื่อดูคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2582/2564 

ใส่ความเห็น