ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

เรื่อง ขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กดที่นี่ เพื่อดูคำสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ใส่ความเห็น