แจ้งการใช้งาน website

แจ้งการใช้งาน website

ชี้แจงขยายผลการดำเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานเว็บไซต์ tak-sp.net และระบบเสียงตามสายให้บุคลากรครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากทุกท่าน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานสูงสุด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในรูปแบบOnline โดย Google Meet

รหัสเข้าประชุม obd-vuwb-iqw

 

 

ใส่ความเห็น