กิจกรรมสายใย สองเรา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการพบพระ ร่วมกับหน่วยบริการแม่สอด ดำเนินการจัดกิจกรรมสายใย สองเรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจัดกิจกรรมและส่งภาพถ่ายที่แสดงถึงความรักของนักเรียนมีต่อแม่และผู้ปกครองของนักเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ขอขอบพระคุณความร่วมมือทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี
 
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2564
รักเอยรักแม่
ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจ
ประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน
ช่องทางติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการพบพระ
Facebook : https://www.facebook.com/special.education.tak.phobphra

ใส่ความเห็น