ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่19 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

วันที่19 สิงหาคม 2564  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับบุคลากร

เพื่อเป็นสวัสดิการรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นใจ ป้องกันและรักษาสุขภาพที่ดี

โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

และมีบริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับบุคลกรเป็นอย่างดี

 

ใส่ความเห็น