อบรมตัดต่อวีดีโอ

งานโสตทัศนูปกรณ์ & ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการตัดต่อวีดีโอ ในรูปแบบออนไลน์ ระยะเวลาการดำเนินการอบรมจำนวน 2วัน
วันที่ 13-14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดทำสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ สามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเอง
ในการถ่ายทำ และตัดต่อวีดีโอ ต่อไป

เข้าร่วมการอบรม

ใส่ความเห็น