ประชุมแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถึงแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก