ช่วยเหลือนักเรียนพิการ ที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัย อำเภออุ้มผาง

ขอเชิญร่วมบริจาค สิ่งของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น

หรือทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการอุ้มผาง ที่ประสบเหตการณ์อุทกภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก