การประชุมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ได้จัดการประชุมการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
**โดยการประชุม ได้ดำเนินการภายในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก