กิจกรรมมอบชุดเตรียมความพร้อมโครงการ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” และโครงการ “กล่องรักและห่วงใย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก”

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมมอบชุดเตรียมความพร้อมโครงการ “ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู” และโครงการ “กล่องรักและห่วงใย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก” โดยได้ออกพื้นที่ไปบ้านของนักเรียนทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอวังเจ้า อำเภอบ้านตาก และอำเภอสามเงา

**โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือบ่อยๆ อย่างเคร่งครัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก