กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีการทำกิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
-กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
-การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง โดยคณะครูและนักเรียน
-การมอบรางวัลในการประกวดแข่งขันระบายสีและทำการ์ดในวันพ่อแห่งชาติ
-กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก