ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ช่องทาง Facebook : https://facebook.com/spedubkk
ช่องทาง Website : http://www.csec.ac.th
เพลงมาร์ชศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง : https://youtu.be/E82uJasAFdw
หรือสามารถศึกษาได้จาก QR Code ด้านล่าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก