กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับฟังการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน และเข้าพบปะพูดคุย กับคุณครูประจำห้องเรียนที่ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก