รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก นำโดย นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฯ และนางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิด รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก