กิจกรรมวันเด็ก65 Teacher Day 2022

วันครู 65 [ศกศ.ตาก]

วันที่ 16 มกราคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ได้จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฯ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ คณะครู ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และนักเรียน
เข้าร่วมในการปฏิญาณตนและร่วมกันพัฒนาสถานที่ภายในชุมชน ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศกศ.ตาก
Full HD to Youtube : https://youtu.be/0EzlzfBCkFU

ใส่ความเห็น