องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ให้ความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ณ จุดสัมผัส/จุดเสี่ยง ภายในสถานศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง
ในการพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ณ จุดสัมผัส/จุดเสี่ยง ภายในสถานศึกษาทุกจุด
ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

>> งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.ตก

ใส่ความเห็น