ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สำนักฯ

วันที่19 เมษายน 2565 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ผู้บริหาร และคณะครู ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่วันที่19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ภาพ/ข่าว : ปชส. สศศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก