ข่าวพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม “ครูต่าย”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม “ครูต่าย” เป็นผู้มีจิตวิญญาณครูสูงยิ่ง

จากกรณีนางสาวกาญจนี ใจชื้น หรือ “ครูต่าย” ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด ได้เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขณะกำลังวิ่งข้ามถนน เป็นเหตุให้ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และได้เสียชีวิตในวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก นั้น ต่อมากองพระราชภารกิจในพระองค์ 904 สำนักพระราชวัง ได้มีหนังสือสำนักพระราชวังที่ พว 0202.2/6179 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม มาแจ้งแก่นายสำเริง ใจชื้น ผู้เป็นบิดา ความว่า

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารภว่า นางสาวกาญจนี ใจชื้น เป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงยิ่ง ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเอาใจใส่ และปกป้องศิษย์ให้พ้นจากอันตรายโดยมิได้คำนึงถึงชีวิตตนเอง นับเป็นผู้มีคุณธรรมความเสียสละอย่างสูงส่ง ยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือน ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสูญเสียอันมิอาจประมาณได้ในครั้งนี้ และทรงหวังพระราชหฤทัยว่าความดีที่นางสาวกาญจนี ใจชื้น ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา จะเป็นพลวปัจจัยให้นางสาวกาญจนีฯ ประสบความสุขในสัมปรายภพตลอดกาลทุกเมื่อไป”

ทางด้านนายสำเริง ใจชื้น ผู้เป็นบิดาของครูต่าย และครอบครัว เมื่อได้ทราบถึงพระราชกระแสทรงชื่นชมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกคนในครอบครัวต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดตาก ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชม
นางสาวกาญจนี ใจชื้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องศูนย์ประชุมการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก
หน่วยบริการแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมแก่นางสาวกาญจนี ใจชื้น อันแสดงให้เห็นถึงความเอา
พระราชหฤทัยใส่ และทรงให้ความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรโดยเสมอมา กระทรวงศึกษาธิการจะขอเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และขอยกย่องวีรกรรมของนางสาวกาญจนี ใจชื้น
ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงส่ง คุณความดีของนางสาวกาญจนีฯ จะเป็นที่ระลึกและเชิดชูของบุคลากรครูทั้งหลายสืบไป

ชมภาพ : https://photos.app.goo.gl/EHVLaAMgxP5rWzrb9

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก