ศกศ.ตก ได้รับการประเมินภายใน โดย ดร.สุรางค์วิสุทธิสระ ผู้ทรงฯ

ภาพ : การดำเนินการงานและโครงการตามกลยุทธ์ฯ

ในวันที่ 22-23 เมษายน 2565ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้รับการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 อีกทั้งยังได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ โดยมีรูปแบบการประชุมทั้งภายในห้องประชุม และออนไลน์
ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.ตก.0

ภาพ : การถ่ายภาพรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และคณะครู

ชมภาพ : https://photos.app.goo.gl/1chnXofzRgJiQe1U6

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก