รับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก รับสมัครผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(จ้างเหมาบริการ)
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก หน่วยบริการแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10-18 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้นี้
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ศกศ.ตก

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก