ประกาศรับสมัครทุนฯมูลนิธิคุณพุ่ม 2565

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
เรื่อง รับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร : ทุนคุณพุ่ม – Google ไดรฟ์

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก