ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจักการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดตาก 1/65

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตาก ครั้งที่1/2565 โดยมีนายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

#ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดตาก#ศูนย์การศึกษาพิเศษ#ประจำจังหวัดตาก#taksp#ศกศตก

ดูภาพเพิ่มเติม : ลิ้ง Google Photos

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก