ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก