งานพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์

รับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นา…

ปิดความเห็น บน รับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 ปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ปรับภูมิทัศน์ในการจัดทำที่จอดรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูน…

ปิดความเห็น บน ปรับภูมิทัศน์ในการจัดทำที่จอดรถจักรยานยนต์