อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจำปี2564

คลิ๊ก! ดาวน์โหลดไฟล์ภาพพื้นหลัง ขณะประชุม

หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผ่าน70% ได้รับเกียรติบัตร

ดูวีดีโอย้อนหลัง เช้า : LIVE!

ดูวีดีโอย้อนหลัง บ่าย :  LIVE!

ส่งงาน CSA