รายการงบทดลอง

งบทดลองเดือนตุลาคม 2565
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2565
งบทดลองเดือนธันวาคม 2565
งบทดลองเดือนมกราคม 2566
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองเดือนมีนาคม 2566
งบทดลองเดือนเมษายน 2566
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2566
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2566
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2566
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566
งบทดลองเดือนกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

 • พ.ศ. 2561

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 • พ.ศ. 2562

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 • พ.ศ. 2563

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 • พ.ศ. 2564

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 • พ.ศ. 2564 (2)

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 • พ.ศ. 2565

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565