รายการงบทดลอง

งบทดลองเดือนตุลาคม 2564
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564
งบทดลองเดือนธันวาคม 2564
งบทดลองเดือนมกราคม 2565
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองเดือนมีนาคม 2565
งบทดลองเดือนเมษายน 2565
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2565
งบทดลองเดือนกรกฏาคม 2565
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2565
งบทดลองเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

 • พ.ศ. 2561

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

 • พ.ศ. 2562

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

 • พ.ศ. 2563

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 • พ.ศ. 2564

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 • พ.ศ. 2564 (2)

  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564