Artboard_Online_page

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 2564 (New!)

วีดีทัศออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ประจำปีการศึกษา 2564

EP.1 การฝึกนั่งและการทรงตัวท่านั่ง

EP.2 การจำแนกสี

EP.3 กิจกรรมการปั้น

EP.4 การควบคุมรีมฝีปากและลิ้นเพื่อการเปล่งเสียง

EP.5 เพลงสวัสดียามเช้า ออกกำลังกายรับแสงตะวัน ชิ้กเค้นแดนซ์ (นันทนาการ)

EP.6 การพูดเป็นคำที่มีความหมาย

EP.7 เรียนรู้ค่าเงินเหรียญ [สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์]

EP.8 การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อของแขนและมือ [สื่อวีดีทัศน์ออนไลน์]

EP.9 อวัยวะภายนอกร่างกาย (วิชาการ)

EP.10 การบริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อ

EP.11 การบริหารกล้ามเนื้อมือด้วย Putty

EP.12 กิจกรรมเข้าจังหวะ เพลงสวัสดี

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 2563

วีดีทัศออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
ประจำปีการศึกษา 2563

EP.1 การเล่านิทานประกอบบทบาทสมมุติ

EP.2 การนับจำนวน 1-5

EP.3 การใช้ภาษามือเพื่อบอกชื่อสิ่งต่าง ๆรอบตัว

EP.4 เรื่องการชันเข่า และการลุกขึ้นยืน

EP.5 สนุกกับฝาสี

EP.6 ป.ปลาสีอะไรเอ่ย

EP.7 หรรษาลีลามือ

EP.8 สีสันช่วยจำซ้าย-ขวา

EP.9 จับคู่รูปภาพ 3 มิติ

EP.10 การขยับข้อต่อส่วนขา

EP.11 ปอมปอมแยกสี

EP.12 ไม้หนีบหรรษา

EP.13 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

EP.14 กายภาพบำบัด

EP.16 ชุดฝึกแต่งกายและอารมณ์ต่างๆของหนู

EP.17 ตักทรายหรรษา

EP.18 แต่งตัวให้หนูหน่อย

EP.20 ยางยืดสร้างสุข

EP.21 สาวน้อยเจ็ดสี

EP.22 สื่อจับคู่รูปทรง

EP. 23 สื่อจับคู่สี

EP. 24 สื่อร้อยเชือกหรรษาประสานตา มือ

EP.25 สื่อการสอน “ภาษามือพื้นฐาน”

EP.26 สื่อการสอน การบริหารกล้ามเนื้อปาก

EP.27 การฝึกทักษะ กล้ามเนื้อมัดใหญ่

EP.28 สื่อเงินตรา

EP.29 สื่อการสอน เรื่องโบว์ลิ่งแสนสนุก

EP.30 สื่อการสอน ปอปลาพาเพลิน

EP. 31 การบริหารกล้ามเนื้อเพื่อคงสภาพ

EP. 32 การเดิน

EP. 33 การบริหารกล้ามเนื้อเพื่อคงสภาพ

EP. 34 การการพับผ้า

EP. 35 การออกเสียงคำ

EP. 36 ปฏิบัติบนโต๊ะอาหาร ดื่มน้ำ เทน้ำใส่ภาชนะ

EP. 37 การจัดท่านอนเพื่อป้องกันแผลกดทับ

EP. 38 การพลิกตะแคงลุกขึ้นนั่ง

EP. 39 การพับกระดาษ

EP. 40 การติดกระดุมเสื้อ

EP. 42 การเล่นเเบบมีกฎกติกา

EP. 43 การสะกดอาชีพ

EP. 44 การเดินขึ้น-ลงบันได

EP. 46 การล้างจาน

EP. 47 การแสดงท่าทางประกอบเพลง

EP. 48 ข้อตกลงในห้องเรียน

EP. 50 การนับเลขภาษามือ 1-20

EP. 51 การหยิบหยอดวัตถุ

EP. 52 วิธีการกระตุ้นการพูดและภาษา

EP. 53 การใช้เครื่องช่วยพยุงเดินชนิดสี่ขา

EP. 54 การก้าวข้ามสิ่งกีดขวาง

EP. 55 การจับดินสอ/สีเทียนเพื่อขีดเขียน

EP. 56 การฝึกออกเสียง

EP. 57 การบริหารกล้ามเนื้อลิ้น

EP. 58 การล้างจาน

EP. 59 ปอมปอมหรรษา

EP. 60 การซักผ้า

EP. 61 การใช้กรรไกรตัดกระดาษ

EP. 62 การซักผ้า

EP. 63 การตั้งคลานโดยใช้มือและเข่า

EP. 64 จับคู่ไม้ไอศกรีม

EP. 65 การทำกิจกรรมวงกลม