Teaching of Kruboom #8/64

เนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมด และชมวีดีโอการสอนย้อนหลัง เดือนสิงหาคม

Video . .

26/08/64

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำความเข้าใจเรื่องห้องน้ำ การทำความสะอาดห้องน้ำ
– อุปกรณ์
– ขั้นตอนการทำความสะอาด

 

25/08/64

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำความเข้าใจเรื่องห้องน้ำ
– ที่ตั้ง ทำเล
– รูปแบบของห้องน้ำ

 

19/08/64

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำความเข้าใจในด้านการทำความสะอาดภายในห้องครัว

สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนถึงความสำคัญของห้องครัวของตนเอง11/08/64

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำความเข้าใจในด้านการทำความสะอาดภายในบ้านโดยใช้ผ้า

การบ้าน 3 อย่างเลย 
– คัด 12 บรรทัด (12 ตัวละคร)
– จับคู่ตัวละคร 12ตัว (ออกแบบ Designเองตามความเหมาะสม)
– ถ่ายวีดีโอแนะนำการทำความสะอาดบ้านด้วยผ้า จำนวน 2อย่าง (เน้นพูดเยอะๆ)

10/08/64

ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ทำความเข้าใจในด้านการทำความสะอาดภายในบ้านโดยใช้ผ้า

การบ้าน 3 อย่างเลย 
– คัด 12 บรรทัด (12 ตัวละคร)
– จับคู่ตัวละคร 12ตัว (ออกแบบ Designเองตามความเหมาะสม)
– ถ่ายวีดีโอแนะนำการทำความสะอาดบ้านด้วยผ้า จำนวน 2อย่าง (เน้นพูดเยอะๆ)

05/08/64

จัดการเรียนการสอนตามหน่วย ครอบครัวมีสุข
ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
การเรียงลำดับก่อนหลัง ของการทำความสะอาดบ้าน

เพิ่มเติม ลุง ป้า น้า อา ให้นักเรียนทราบถึงที่มาและรายละเอียด

03/08/64

จัดการเรียนการสอนตามหน่วย ครอบครัวมีสุข
ก่อนเข้าสู่บทเรียน เปิดเพลงครอบครัวมีสุข (ทุกครั้ง)
เรียนรู้สาระการงานอาชีพ ด้านการใช้งานเครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น

ให้การบ้านในการวาดโครงสร้างครอบครัว พร้อมระบุชื่อ…. ให้ชัดเจน

02/08/64

จัดการเรียนการสอนตามหน่วย ครอบครัวมีสุข
สอนโครงสร้างครอบครัว จาก ปู่ ย่า ตายาย พ่อ แม่ ลูก ตามลำดับ
สร้างพื้นฐานด้านครอบครัวให้แน่น และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงที่มาที่ไป
ของบุคคลภายในครอบครัว

ให้การบ้านในการวาดโครงสร้างครอบครัว พร้อมระบุชื่อ…. ให้ชัดเจน

Link Other . .

วีดีโอครอบครัวของฉัน  (ก่อนเข้าสู่บทเรียน)

Picture . .

ภาพการสอน . .

ภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของครูบูม ทุกรูปแบบการสอน
– Online
– Onsite
– On Demand

ภาพผลงานนักเรียน . .

ภาพการส่งงานและผลงานต่าง ๆของนักเรียน
– Online
– Onsite
– On Demand

โครงสร้างการสอน เดือนสิงหาคม

ตารางสอนของครูบูม