เข้าร่วมอบรมออนไลน์ / ลิ้งอบรมออนไลน์ตลอดทั้ง 3 วันของการอบรม กดลิ้งปุ่ม “อบรมออนไลน์” หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

knowledge content

กำหนดการการอบรม

Photos. .

ภาพทั้งหมดของการอบรมทั้ง 3 วัน ตามลิ้งด้านล่างนี้

RECORD FILES. .

ชมวีดีโอย้อนหลังจากเสร็จการอบรม หรือเข้าร่วมรับฟังการอบรมในรูปแบบสดจาก Youtube 

บันทึกการอบรม (วันที่17 เช้า)

บันทึกการอบรม (วันที่17 บ่าย)

บันทึกการอบรม (วันที่18 เช้า)

บันทึกการอบรม (วันที่18 บ่าย)

บันทึกการอบรม (วันที่19 เช้า)

บันทึกการอบรม (วันที่19 บ่าย)