*** ท่านไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิก Canva สำหรับครู ให้นำบัตรประชาชนมาด้วยครับ

***สำหรับครูหน่วยบริการอุ้มผาง (ที่ออนไลน์เท่านั้น)

Use Programes

knowledge content

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่1 เช้า)

โครงสร้างของข่าวและการใช้ภาษา ข่าวประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน มีลักษณะการใช้ภาษา. . . อ่านเพิ่มเติม

ปัจจุบันข่าวสารมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา . . อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยการเข้าถึงของผู้รับสารในการเข้าถึงได้อย่างกว้าง . . อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากทั้ง 9 หน่วยบริการ . . อ่านเพิ่มเติม (8-10)

Num

Service Unite

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

1

อำเภอเมืองตาก

 1

 

2

อำเภอบ้านตาก

 563

 

3

อำเภอสามเงา

 132

 

4

อำเภอวังเจ้า

 398

 

5

อำเภอแม่สอด

 915

 

6

อำเภอแม่ระมาด

449 

 

7

อำเภอท่าสองยาง

 237

 

8

อำเภอพบพระ

 523

 

9

อำเภออุ้มผาง

 139

 

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่1 บ่าย) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

การถ่าย มุมมอง และจัดองค์ประกอบภาพ  . . อ่านเพิ่มเติม

การเลือกใช้ภาพให้ครบถ้วนในกิจกรรมนั้น ๆ. . อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยการเข้าถึงของผู้รับสารในการเข้าถึงได้อย่างกว้าง . . อ่านเพิ่มเติม
>>ตัวอย่างวารสารศกศ.ตก<<

ส่งงานผลงาน

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่2 เช้า) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

การเข้าระบบ ADMIN WEBSITE ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ให้พิมพ์ URL ตามลิ้งด้านล่างนี้ หรือ คลิ๊ก!

https://tak-sp.ac.th/wp-login.php

Service Unite

email

User

อำเภอบ้านตาก

nliniwrwng@gmail

Pr01

อำเภอสามเงา

chamaipornsaeteaw 16@gmail.com

Pr02

อำเภอวังเจ้า

kunjae130938@gmail.com

Pr03

อำเภอพบพระ

 

Pr04

อำเภอท่าสองยาง

kanda29062534@gmail.com

Pr05

อำเภอแม่ระมาด

korpkul@gmail.com

Pr06

อำเภออุ้มผาง

Phornpanapalata@gmail.com

Pr07

 

การแก้ไข ตรวจสอบระบบfacebook page ในการใช้งานและสรุปงานต่าง ๆ
การแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน l การลงภาพด้วย Alum l การวิเคราะห์โพสการเข้าถึง l การสรุปงานรายเดือน (สถิติ)  ***เอกสารครูธนฐน

  • การทำภาพ Profile Facebook Page ใช้ขนาด 1:1 (แนะนำ720×720 px)
    แสดงในขนาด 170×170 พิกเซลในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ขนาด 128×128 พิกเซลในสมาร์ทโฟน และ 36×36 พิกเซลในฟีเจอร์โฟนส่วนใหญ่
  • การทำภาพ  Page Coverใช้ขนาด  (แนะนำ820×312 px) 
     . . อ่านเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับการอบรม (วันที่2 บ่าย) ***รอแก้ไข/เพิ่มเติม

สรุปสิ่งที่ได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565 l การติดตาม l รางวัลเชิดชูเกียรติ . . อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการการอบรม

RECORD FILES. .

บันทึกการอบรม (วันที่1 เช้า)

บันทึกการอบรม (วันที่1 บ่าย

บันทึกการอบรม(วันที่2 เช้า)

บันทึกการอบรม (วันที่1 บ่าย