แก้ไข! การ SAVE files Ulead studio

Video . .

ตัดต่อด้วย PR ง่ายๆ เพียง 8นาที

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงบ่าย วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2564

Download Program

เลือกโหลดโปรแกรมที่เหมาะกับเครื่องของคุณ
PR : Adobe Premiere Pro สำหรับเครื่อง intel Core i3 ขึ้นไป หรือ Ram 4gbขึ้นไป (คอมพิวเตอร์ราคา 16,000ขึ้นไปโดยประมาณ)
UL : Ulead Studio สำหรับเครื่องคอมใช้งานทั่วไป CPUต่ำกว่า intel Core i3  หรือ Ram ต่ำกว่า 4GB (ปิด Windows Security ก่อนติดตั้ง)

SUm project !

ส่งงานการถ่ายภาพ (20คะแนน) 

ส่งงานภาพถ่ายตามองค์ความรู้จากการอบรม
เรื่องการถ่ายภาพ กำหนดส่งก่อน 13.00 น. (13/09/64)
ส่งไฟล์ภาพ จำนวน 1 ไฟล์
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์

ส่งงานตัดต่อวีดีโอ Kine Master (30คะแนน)

ส่งงานการตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือ ด้วยKine Master
กำหนดส่งก่อน 22.00 น. (13/09/64)
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์

ส่งงานตัดต่อวีดีโอ UL / PR (50 คะแนน)

ส่งงานการตัดต่อวีดีโอ ด้วยPremiere Pro & Ulead
กำหนดส่งก่อน 22.00 น. (18/09/64)
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 

ดีมากค่ะ
ดีมากค่ะ จัดอีกนะคะ
อยากเรียนรู้ใช้โปรแกรมตัดแต่ง Video โดยใช้ Green screen
และโปรแกรมตัดแต่งเสียง
 
– ต้องการคู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro
 
วิทยากรอธิบายเข้าใจได้ง่าย
ขอทบทวนและสอนทำอีกครั้งค่ะ
การอบรมครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากครับ
เป็นกิจกรรมที่ดี แต่เวลาน้อยไปค่ะ
ควรเพิ่มวันอบรมและอธิบายให้ช้าลงหน่อยคะ
ควรมีการอบรมเชิงปฎิบัติแบบรวมกลุ่มอีกครั้ง
เป็นการอบรมที่ดี แต่เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เอื้ออำนวย วิทยากรเก่งมากคะ
ควรใช้ระยะเวลามากกว่านี้
อยากให้มีเวลามากกว่านี้ค่ะ
เป็นการอบรมที่ดีมากๆ บุคลากรสามารถไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
ควรมีขั้นตอนการการลงโปรแกรม หรือขั้นตอนอื่นๆอย่าง่ายทำเป็นคลิปสั่นๆ
ควรอบรมแบบที่ต้องมีคนแนะนำเพิ่อให้ง่ายต่อการทำน่าจะจัดอีกรอบ
ระยะเวลาค่อนข้างน้อย สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะที่ต้องใช้ขั้นตอนและความละเอียด ในการทำงาน
อยากให้มีเวลามากกว่านี้
ควรมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรในครั้งต่อไปเพื่อมีความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดีแล้วค่ะ
ให้มีการจัดการอบรมนี้ขึ้นอีก
ลงแอปยากไปหน่อย
ของ่ายๆกว่านี้ค่ะ เอาแค่แอพในโทรศัพท์พอแล้วค่ะ
ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม
ดีเหมาะสมกับการนำไปใช้
รูปแบบการทำยากและซับซ้อนเกินไป เครือข่ายอินเตอร์เนตขาดๆหายๆ จึงทำให้มีอุปสรรค์ต่อการดาวโหลดโปรแกรมต่างๆ
อยากให้จัดให้ความรู้เพิ่มเติมอีกค่ะ
อยากให้สอนช้าลงหน่อยค่ะ
อบรมเชิงปฏิบัติการไม่เหมาะกับการอบรมรูปแบบอออนไล์ (เข้าใจว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดเห็นใจวิทยากรและผู้เข้าอบรมค่ะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะ 🙂 )
 
ทุกท่านเก่งมากครับ
ขอบคุณที่นำสิ่งใหม่ๆมาให้บุคลากรได้ศึกษา
 
ควรมีการจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน
ให้วิทยากรพูดช้าๆค่ะ ไม่ทัน
วิทยากรอธิบายได้ดีและมีการถามตอบชัดเจน
จัดให้มีการอบรม ทุกปีงบประมาณ เพิ่มระยะเวลาในการอบรม
อยากให้เพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบัติ