การอบรมเชิงปฏิบัติการ

"หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ”

*** หมายเหตุ : ให้ตัวแทนแต่ละโรงเรียนลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้เพียงโรงเรียนละ 1 ครั้ง โดยใส่ชื่อผู้เข้าอบรมมาโรงเรียนละ 2 คนนะคะ (ลิ้งลงทะเบียนเรียนร่วม)

*** หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบก่อนเรียนวัดความรู้ก่อนการเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ข้อ ปิดระบบ13.00 น.

*** หมายเหตุ : ทำแบบทดสอบหลังเรียนวัดความรู้หลังการเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ข้อ เปิดระบบหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นเท่านั้น

เลือกห้องอบรม

ห้องอบรม 1

ห้องเรียนหลัก สด! สามารถตอบสนทนาการอบรมได้และเเชทผ่านช่องทางได้

ห้องอบรม 2

ห้องเรียนหลัก ห้องเรียนที่2 สำหรับครูผู้เข้าร่วมประชุม สามารถ

ห้องอบรม 3

ห้องอบรมสำรอง ห้องที่3 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามด้วยการแชทในgoogle meet ได้เลย

ห้องอบรม 4

ห้องอบรมสำรอง ห้องที่3 สำหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถามด้วยการแชทในgoogle meet ได้เลย

Files Download

เช็คเอกสารให้พร้อม !
เอกสารและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ” วันที่ 7-9 ตุลาคม 2564

เอกสาร/โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

2564

ล่าสุด 2565!

เนื้อหาการอบรม ไฟล์เอกสาร

แบบคัดกรอง เรียนรวม (ดาวน์โหลดฟอร์ม)

Use to meet bg

เปลี่ยนภาพพื้นหลังในการอบรม ที่Google Meet เพื่อให้เป็นการประชุมเสมออยู่ห้องเดียวกัน (ให้ผู้รับการอบรมทุกท่านดาวน์โหลดภาพแล้วทำการเปลียนพื้นหลังต่อไป)